KÖNYV
 
 

BEST OF KÖNYV               2005              2004           2003

K Ö N Y V                                                                            B E S T  O F  2 0 0 5
 Az Év Könyve:
        NÁDAS PÉTER:  PÁRHUZAMOS TÖRTÉNETEK I.
                             NÁDAS PÉTER:  PÁRHUZAMOS TÖRTÉNETEK II.

Regény :                 SPIRÓ GYÖRGY: FOGSÁG

Dráma:                    FORGÁCH PÉTER: HALNI JÓ


Verseskötet:            TÓTH KRISZTINA

Gyermekkönyv:         BÖSZÖRMÉNYI GYULA:  GERGŐ ÉS AZ ÁLOMVÁMPÍROK 

Valóság-könyv:          CHRISTIAN GERLACH - GÖTZ ALY: AZ UTOLSÓ FEJEZET


Hangjáték:               VIVALDI HANGPÁLYAUDVAR:  PARTI NAGY LAJOS     Máté Gábor

Vers-hangjáték:        PARTI NAGY LAJOS:  KÓLA-NÁSZ AZ AVARON            Máté Gábor

Reggeli műsor:          PUNKSNOTDEAD MIKLÓS  és  PIKÓ ANDRÁS               ClubRádió


Riporter:                 OROSZ JÓZSEF            KONTRA-REKONTRA               ClubRádió

Hangzó irodalom:      SCHMIDT EGON: TOLLASBÁL AZ ERDŐN /CD/

Könyvhét:                KÖNYVHETI KIS TRAKTA


Másodszor olvasott:   LENGYEL PÉTER:  MACSKAKŐ     

Olvashatatlan:          WITKIEWICZ: TELHETETLENSÉG


Dalnok-költő:            LOVASI ANDRÁS         KISPÁL és BORZ


NÁDAS PÉTER: PÁRHUZAMOS TÖRTÉNETEK      
 

Nagy magyar sors-regények korát éljük.  Závada közelmúlti, Spiró történelmi művei után
Nádas, a legnagyobb hallgató szólalt meg. Szólalt?!? Robbantott, üvöltött, okádott! Histó-
rikus paralell-storykat, exkavátor-mondatokkal, amelyek rejtett mélységekig forgatják fel
elfojtott tudatalattinkat. Remegő izgalommal olvassuk, várjuk az estét, hogy még és még
előbbre törtessünk a sűrű mese-szövevényben, még váratlanabb pofonokat kapjunk, tag-
lózó ütéseket álljunk.  Többet tudtunk meg magunkról az első kötet behabzsolása alatt,
mint eddig a teljes világirodalomból. Már ami a kendőzetlenül, arcátlanul nyílt tárgyalását
illeti a szexuális, az erotikus szférának.  Amiről nem beszélünk,  legfeljebb gátlásos malac-
kodással, amiről, talán, még gondolkodni sem merünk. Nincsenek szavaink, nincsenek kép-
zeteink,  csak az emlékek homályos örvényei.  Próbáljuk meg hosszabban elmondani vala-
mely szerelmi légyottunkat, de ne konyak-márkát, ne időtartamot, ne következményeket:
aligha sikerül . Nádas Péter már az  Emlékiratok könyvében is figyelemre méltó lépéseket
tett ebben az irányban, de most  nagyságrendeket ugrott  és a  legszélesebb vertikumot
tárta fel. Nem pornográf, nem szexista, de nem is objektív kukkoló.  Éppen úgy benne él
a történésekben, mint mi, akiket ellenállhatatlanul szíppantanak magukba az egymásba fo-
nódó életútak polipkarjai.
És a nyelv! Azok a pengesuhintású mondatok,  mindegyik egy bekezdés, mindegyik felkiál-
tójellel végződhetne. És a szavak! Végre megtudtuk, hogy igenis faszunk van , nem fütykö-
sünk,  pöcsünk,  bögyörőnk!  Nem árnyékos ölekről ábrándozunk,  hanem forró pinákról!
Köznyelvileg persze dugunk,  de leginkább baszunk.  Nádas boncmesteri szakszerűséggel
említi a vaginális izomcsoportokat,  kéjserkentő idegdúcok,  lehetetlen pozitúrák eleve-
nednek meg a leghétköznapibb természetességgel. Hát lehet így is beszélni erről?!? Igen,
NEKI. Mert nagy író és bizonnyal ez a legnagyobb könyve, eddig.
Jöhet a második, a harmadik kötet! De mit olvasunk az elkövetkező újabb 13 évben?!?

Utóirat, 2006 február 3-án. Befejeztük, illetve dehogy !!! Ezt a mérhetetlen gazdagságot
lehetetlen egyből befogadni. Hogy mit olvassunk ezután ?  Hát újra a Párhuzamos törté-
neteket, izgalmon és kíváncsiságon túl,  szemezgetve,  kiélvezve az utolsó cseppecskéig.
Jegyzetelve, megtanulva, idézhetővé téve.  Ha csak egyszer is megszólalna belőlünk egy
nádasi fordulat, egy precizitásában is költői mondat...

NÁDAS PÉTER: PÁRHUZAMOS TÖRTÉNETEK               A második kötet után...
 

Az első fejezetet, a  Margitsziget-et nem lehet még egyszer nem elolvasni. Infernális, bor-
zalmas, félelmetes. A tilalmas 60-as évek rohasztó légköre,  amikor még a meleg tábornok
is csak ott mutogathatja illegálisan a magáét, amikor szado rendőrök /és civil bandák/ ve-
rik a "buzik"-at.  Ez még tudható tapasztalatból,  hallomásból,  de honnan tudaja Nádas az
építészet, a Bauhaus titkait. Nem valószínű, hogy szakmabeli ennyire láthatóvá tudná ten-
ni a Pozsonyi-út tér- és fényviszonyait! Honnan érzékeli olyan tisztán az 56-os hazugságok
dzsungelét, hogy mennyire örült Népünk! és mennyire nem tett semmit a pogromra,  sza-
bad rablásra való készülődésen kívül...Démonikus az áttört pincefalak kopogó-dübögő zaj-
szimfóniája, a fejezet végén pedig, amikor napokkal november 4 után, hangoskodó tömeg
verődik össze vásárlás közben, de amikor megjelenik két rendőr: "...miként töltelék a bél-
ből... megadóan átnyomódtak a csarnok két nyitott bejáratán... és a forradalomnak most
aztán tényleg vége volt." Vagy miként ismerheti a "telített talpfák" vasúti mélyvilágát, egy
Stradivari  /keresztbe/ metsző éleslátásával.  Persze, ez "csak" a tárgyi tudás,  de amikor
visszaasszociál az ifjúkori szexuális tilalmakra,  az már több,  mint Proust és Joyce együtt.
"A tölgy mélylila, sötétszürkével futtatott sárga felszíne..." duzzadó makkját juttatja eszé-
be, "amikor először kapott engedélyt, hogy elhúzza az előbőrt, /mármint a fejezet hőse/.
De elég az idézetekből! Bizony, többször kel olvasni a pokoli Utolsó itélet-et is, amelyben
Kramer elvtárs, lágerbeli végnapjain, kamaszkorú rabtársa által  ismeri meg a szerelem tit-
kos fenségét. 
Elöttünk a harmadik kötet. Másfélszer vastagabb !!! Nagyon jó...

SPIRÓ GYÖRGY: FOGSÁG
 

Kalandos bolyongás időszámításunk kezdetén,  Rómától Jeruzsálemig,  Pilátus börtönétől
Pilátus lakoma-asztaláig, rabszolgasorból az alexandrirai elit-gymnasiumig. Cellánkból viszik
a Koponyák Hegyére a Felkentet és a két latort, tapossuk a húgyos lepedőket, freskókat
varázslunk a luxusvillák falára. Közben iszonyatos mennyiségű tudást habzsolunk be, négy
nyelven beszélünk, mindent megtudunk a hétköznapi Róma életéről, a császárok otromba
tobzódásától a fanatikusan primitív új vallás,  a nazarénus /később keresztény/ szekta lát-
ványos előretöréséig. Spíró nem bír magával. Azt hiszi, mindent meg kell tudnunk, amit Ő
kibogarászott,  helyenként agyonnyom az imponálóan befogadhatatlan tudásanyag.  Mert
tud Ő egyetlen oldalon metsző élességgel jellemezni: miért ez a jelentéktelen vallásocska
lett 2000 év államhite?  Vagy, hogyan vélekedik a rabszolga: "Uram, mi nem gondolkodunk,
mi élünk és gyűlölünk.  Ez az egyetlen esély."  Borzalmas az alexandriai,  felülről vezérelt
pogrom gyomorforgató leírása,  de roppant érzékletes a köznapi élet valóság-showja. Ho-
gyan és kit kell megkenni,  mit vesz le tőlünk a vámos,  mennyi is egy görög dénár Judeá-
ban és mennyit is lopott össze egy prefektus egy év alatt...
Kezdjünk hát neki, nem lesz könnyű, de többet tudunk meg az ókori modern Rómáról és
a hellén világról és főleg egészen mást, mint amit a történelem-órák  császár-krónikáiban
tanulhattunk. Tanuljunk alulnézetben ókorul !!!

KÖNYVHETI  KIS  TRAKTA                                                             2005. junius
 

Amennyire fantasztikus olvasmány a  Kis csukák  Jelinek-től, Tandori mesteri fordításában,
annyira értelmetlen és szörnyszülött stílbravúr a fogós című  Kéj. Dezső hiába remekelt új-
ra, ez nem az új  Ulysses, olvashatatlan, kerüljük inkább, rá se nézzünk.
Inkább ajánljuk  Rakovszky új regényét:  A Hullócsillag éve  nem hasonlítható a Kígyó ár-
nyá-hoz, de második regényként biztató a jövőt illetően.
Depressziósoknak kézikönyv  Szirmai Miklós:  Depilógus-a,  megtudhatják,  hogy mennyire
jól élnek egy pánikbeteghez képest.../Gladiátor Kiadó/
Sajnálatos  beégés  Karátson Gábor 56-os történet-e,  a jeles ember összetévesztette ma-
gán-szösszeneteit az irodalommal. /A páratlan  Zsidó menyasszony után !?!/.

K Ö N Y V                                                                  B  E  S  T    O  F    2  0  0  4
 


Legjobb  regény :              ZÁVADA PÁL:  A FÉNYKÉPÉSZ UTÓKORA

Legjobb dráma:                 TÉREY JÁNOS: NIBELUNG LAKÓPARK

Legjobb és szebb könyv:     NÁDAS PÉTER: SAJÁT HALÁLOM


Legjobb verseskötet:          NÁDASDY ÁDÁM

Legjobb gyermekkönyv:       BÖSZÖRMÉNYI GYULA:  GERGŐ  III. KÖTET

Legjobb elsőkönyves:          FALCSIK MARI:  SANZON NEHÉZ IDŐKBEN

Legjobb ilusztráció:            BANGA-TEKERCSEK


Legjobb második kötet:       KARAFIÁTH ORSOLYA:  CAFÉ X

Legjobb valóság-könyv:        KARINTHY MÁRTON: ÖRDÖGGÖRCS

III.Birodalom-könyv:             ERICHA FISCHER:  AIMÉE ÉS JAGUÁR


Legjobb dalnok-költő:         LOVASI ANDRÁS      KISPÁL és BORZ


ZÁVADA PÁL : A FÉNYKÉPÉSZ UTÓKORA
 


Jadvigásabb a Milotánál, de mindkettőnél nagyobbat markol: vagy tíz sorsot követ végig
négy évtizeden át. 1937, az ötvenes évek, '68: három kezdet, három párhuzamos cselek-
ményszál, amelyben csak az egy főszereplő azonos. Váltakoznak az idősíkok, míg a végén
magától értetődően futnak össze.  Tulajdonképpen folyamatosan is  végig lehet olvasni
egyenként őket, de a folyt.köv. várakozást izzítja az ide-oda ugráló szerkezet.
Eleven történelemkönyv !!! Alulról, középről, de még miniszteri látószögből is és bizony
szembesít az eltitkolt, szégyellt szörnyűségekkel is, amelyekről nem illő beszélni, de las-
san már hallgatni sem. Hová is tünt el kb. 600.000 magyar állampolgár? Hogyan, kik által,
mikor? Hogyan torkollott az államideológia, amely az ifjú világmegváltók eszméit is fűtöt-
te, közönséges tömeggyilkosságba, népirtásba?  A kérdés többször is elhangzik, 48-ban,
56-ban, 68-ban, a szembenézés, a válaszadás még hibádzik. Pedig mi is szereplői vagyunk
ennek a korszakos fontosságú nagyszerű regénynek.  MI...  Magyarok, azaz: nem zsidók,
/l. 89.o./, ávósként, csendőrként,  menekülve,  vagy nézelődve, utasként,  vagy vásáro-
zóként, de mindenképpen, aktívan avagy passzívan, de!!! bűnrészesként.
A szereplők sokszínű hitelessége, a lendületes stílus, az annyira imponáló ortográfia /pl.
"ki-tudja-min", "fél-vashernyóval"," nap-mint-nap"/ és a már eltanult belső felkiáltójelek!,
mind-mind páratlan teljesítményt bizonyítanak, mégis, első legjobban az a dermesztő lé-
nyeg, hogy szörnyű múltunkkal végre el kell kezdeni szembenézni. A németeknek is kel-
lett ehhez 30 év, talán 60 nekünk is elég lészen.

NÁDAS  PÉTER: SAJÁT  HALÁLOM
 

Jó lenne megélni egy klinikai halált !?! Valóban leperegne az élet-film? Találkoznánk képzelt isteneinkkel? Látnánk magunkat a  műtőasztalon kiterítve a kiterítés előtt? Vállalható-e kockázat, hogy esetleg nem sikerül a visszahozás?
Nádas-nak nem kellett eldönteni, Ő megélte. Megírta, mint mindig: kíméletlen pontosság-
gal,  teljes hitelességgel, kőbe vésett, súlyos mondatokkal. Nem  fontos  könyv, mégis  el
kell olvasnunk, mert mégis Ő az az utazó, aki az ismeretlen ország pereméről visszatért.
Bocsássuk meg a  szerkesztőknek és a szerzői hiúságnak a felesleges és teljesen értelmet-
len képeket. /Ja!- hogy ettől lehet 4200 Frt, akkor rendben.../

ERICHA FISCHER: AIMÉE és JAGUÁR                                     Konkrét Könyvek
 

A Német Filmhéten láttuk az azonos című, igencsak figyelmet keltő, lendületes és érzel-
mes háborús szerelmi történetet, nagyon tetszett, de bizony a kötetet ressszketve vet-
kézbe: az izgalmas story bestseller-limonádét sejtetett. Honnan tudhattuk volna, hogy a
történet igaz, a könyv dokumentumokra és a kortársak visszaemlékezéseire építő hiteles
munka. Levelek, iratok, történelmi dátumok, emlékezések részletei és egymáshoz írt ver-
sek /!!!/,  fecnikre firkált üzenetek... a szerző szinte meg sem szólal,  legfeljebb néhány
mondattal érzékelteti a helyszínt, az okokat és következményeket.
A torokszorító hitelességet fokozzák  az eredeti fotók,  amelyeket hősnőink készítettek
egymásról, ja...!,  mert a berlini árja-nemárja szerelmespár 1943-ban két nő: a néggyer-
mekes tüchtig német Lilly-Aimée és a veszettül merész Felice-Jaguár.
Mindannyian erre emlékezünk, erre várunk: egy eszméletlen, köz- és önveszélyes bekat-
tant szerelemre és teljesen mindegy, férfi-e avagy nő, hottentotta, zsidó vagy cigány...
akár.
Először a filmet szabad megnézni, mert az olvasás közben beinduló fantáziafolyam mozgó-
képeivel még egy akármennyire jól is sikerült mozi sem vetekedhet.

BANGA-TEKERCSEK                                           Ludwig Múzeum     2004 .okt.
 

Esterházy -amúgy harmatos- Egy nő-jének árnyképei, álmai a karczosrajzú  Banga Ferenc
szikrázó tekercskép-során.  A tánczos figurák között felvirágzik  Esterházy, na nem a szö-
veg: a kézírás kalligrafikus csodája,  /mert ezt a szöveget senki,  soha nem fogja százezer
sorban egyetlen lapra felírni.../
Aztán színesednek az ábrák, Parti Nagy Lajos virtuóz versezeteinek ihletésében. Hát van
ember,  van költő /és micsoda költőóriás !!!/,  aki képes időmértékben játszadozni,  min-
degy neki, dactylus, jambus, pentaméter vagy hexa...még a téreys "nibelungizált alexand-
rinus is úgy szól,  mintha közbeszély lenne. Oktalan octandrinusok a kásaszürke Oktogon-
ról, olyan színesen, mint a vidámító Banga-ábrák.
Ha megnézni már nem is tudjuk, hátha lészen még egyszer egy Kacat Bajazzó-kötet ezen
illusztrációkkal...

K  Ö  N  Y  V                                                               B  E  S  T    O  F    2  0  0  3
 


Legjobb  regény :               KERTÉSZ IMRE: FELSZÁMOLÁS

Legjobb verseskötet:           PARTI NAGY LAJOS: GRAFITNESZ

Legszebb:                          RAKOVSZKI ZSUZSA: A KÍGYÓ ÁRNYÉKA


Legjobb gyermekkönyv:       BÖSZÖRMÉNYI GYULA: GERGŐ ÉS A BŰBÁJKETREC

Legjobb verseskönyv:          VARRÓ DÁNIEL: TÚL MASZAT-HEGYEN


Legeredetibb könyv:           ERDŐS VIRÁG: MÁSMILYEN MESÉK

Az év meglepetése:             CSÁNYI  VILMOS:  A  LÉNY  ÉS  AZ  ŐRZŐ


Újraolvasva:                        LENGYEL PÉTER: MACSKAKŐ
 

Legjobb külföldi könyv:        GÜNTER GRASS: RÁKLÉPÉSBEN

Legjobb olvasmány:             VASZILIJ AKSZJONOV: MOSZKVAI TÖRTÉNET


KERTÉSZ  IMRE:  FELSZÁMOLÁS
 


Bevalljuk, nagyon félve kezdtünk neki. A Nobel-díj árnyékában nehezen mondtunk volna rosszat, egy amúgy aljas politikai támadások kereszttüzében álló nagy íróról. Függetlenül a Sorstalanság-tól, ami a legnagyobb magyar regények egyike, amit ötévente újra olvasunk, ami csak az Iskola a határon-hoz mérhető, --- a többi Kertész-mű nem tartozik kedveltjeink közé. Kötelességtudó együttérzéssel elolvastuk ugyan azokat is, de a megrendülés legkisebb jele nélkül. Most viszont kitörő örömmel tudatjuk, hogy a Felszámolás kitűnő ! Az első pillanattól kezdve lebilincselően lendületes, mondatainak mély gondolatisága és ívelő zenéje az említett alapműre emlékeztet. A történet nem: bármennyire is kötődik az Auschwitz-élményhez, ez egy feszült izgalmú nyomozás egy rejtélyes öngyilkosság ügyében. Dialógus, drámatöredék, levélrészlet teszi változatosan újszerűvé a prózát. Minden szereplőnek egyénített karaktere van, szoros függésben a cselekmény fordulataival.
Nem tudjuk, mit jelent ez a könyv, nem is keressük célját és mondandóját, de hogy nagyszerű, méltó írójához és hogy nem lehet letenni, az biztos !!!

CSÁNYI  VILMOS:  A  LÉNY  ÉS  AZ  ŐRZŐ
 


Hány test-technikus lett később a lélek mérnöke?  Orvosokat, tudós férfiakat kisértett meg az irodalom, néha feleslegesen /Csáth/, néha halhatatlan sikerrel: Bulgakov, Csehov...
De hogy az egyébként merész polihisztor  Csányi  Vilmos  ilyen friss és eredeti novellákat
is tud írni, az több, mint meglepetés.
A nyitó hajléktalan-novella eredeti, bátor és szerfelett olvasmányos. Szinte kedvünk támad egy jó kis lakóközösségi gyermek-szülés-hez ! Nem ennyire vonzó a filozófikus mélységekre sandító boncolásos irás, viszont az  Iker-történet Vonnegutot verő gyöngyszem. Sokszor tudományoskodó túlírtság kerekedik felül /Homo  Géza/, igaz, az ördögűzős kis remekmű- ben egyáltalán nem bánjuk, hogy beavatódunk az egyházi bornírtság dokumentumaiba.
Ha  Kosztolányihoz elvinnénk egy ilyen mondatot: "...A derengő hajnalban vöröslő sugarait
izzón sugározva, lassan felkelt a Nap..."--- Dezső így morfondírozna:...jó, de miért derengő?
húzzuk ki !...hát persze, hogy vöröslő...ezt is !...lassan...izzón...felkelt---nem kell !! ...talán
annyit írjunk csak le:  Hajnal. A Nap.
De azért feltétlenül olvassuk el ezt a gyönyörűen kivitelezett, gondosan tipografált és a szerző fotografikáit /gesztenye !!!/ is bemutató kötetet./ Alibi Kiadó/.

   GERGŐ  ÉS  AZ  ÁLOMFOGÓK   után  itt  a   GERGŐ  ÉS  A BŰBÁJKETREC !!!
   


Amennyiben gyermekeink, az eszement didaktikai szörnyűségek jóvoltából esetleg elég nehezen, megtanultak olvasni, adjuk kezükbe  Böszörményi  Gyula Álomfogók-ját, jobb, mint a Harry Potter !!!    A most megjelent második  Gergő-könyvre már nem kell majd bíztatni őket !
Mivel kicsik-nagyok egyaránt szenvedélyesen olvassák, a családi béke érdekében ajánlatos mindkét kötet együttes beszerzése, ami a Könyvklub Anker-közi boltjában rendívüli kedvezménnyel elérhető !

Ti pedig, kedves Gergő-olvasók, jól figyelmezzetek ! Megalakult a Kilenc Jurta Szövetsége, melyhez i is csatlakozhattok. Ingyenes szabálykönyvet kérhettek az alábbi címeken:
                                    
                                           KRÉTA     DIÁKMAGAZIN
                                         1410   Budapest   pf.  118.
                          e-mail:  alomfogok /kukac/ kretamagazin.hu

                          Az  Álomfogók honlapja:   www.alomfogo.hu
 

LENGYEL  PÉTER:  MACSKAKŐ
 


Másfél évtizede a legtalányosabb, legizgalmasabb irodalmi  "ponyvaregény". A századforduló
Budapestje, úri bordély, bankrablás, rendőrkapitány, a ma általunk taposott belvárosi flasz-
teren, a  Gránátos- /nektek: Városház-/  és  az   Új  Világ- /nektek: Semmelweis / -utcza
/nektek:  utca/ környékén.
Harmadik kiadás, de lesz még 100 év múlva is, újabb /nektek.../ beszúrásokkal.


A  KÍGYÓ  ÁRNYÉKA
 

A hosszú forró nyár legmélyebb öröme RAKOVSZKI ZSUZSA könyve. Nagyon gazdag -gyönyörűséges nyelv - csak lassan szabad olvasni és sokáig. Csak Nádas Péter- és Thomas Mann-olvasóknak!

GÜNTER  GRASS:   RÁKLÉPÉSBEN
 

Első könyve, a legendás  Macska és egér volt ennyire tömör és célratörően szuggesztív. Szeretjük a Bádogdobot etc., de az a Malke, nyakában a gölödinekkel mégiscsak erősebb vala. A Ráklépés-ben óvatosan araszolgatunk az időben visszafelé, a végkifejlet tudatában így még hatásosabb az okok és következmények kusza hálójának lassú felfejtése. Talán a szovjet tengeralattjáró kapitánya a bűnös, mert elsüllyesztette a német csapatszállító hajót, amelyen civilek ezrei is menekültek ? Talán hősökként kellene tisztelni a második világháború kirobbantóit azért, mert vesztettek ? Talán mégis a neonáci szájtépőknek van igazuk ? Minden aktuális kérdésre csattanós válasz Grass új regénye, történelmi bűneinkre gondolva, bizony nálunk is elkelne már egy-két hasonló !

MÁSMILYEN  MESÉK
 

Kemény abszurd meredekségnek pedig a hihetetlenül eredeti ERDŐS VIRÁG új kötete ROSKÓ  GÁBOR illusztrációival. Utóbbinak az ÉS-ből kiollózott állat-grafikái és fifikái állandóan megtekinthetők a Fehér Elephánt M.C.-ben ( V. Vármegye-u. 7.) Ízeítőnek, azok számára, akik még nem ismerik, ki is az az  ERDŐS VIRÁG:
"... az egy extrém sport, felhajtasz egy szponzort, aztán nekimész fejjel a falnak.
ERDŐS VIRÁG az egy természeti katasztrófa, függőleges, tizenkét betű. "
   (Hazudós mese)

Új verseskötetek:             GRAFITNESZ              FATTYÚDALOK
 

Még egy háromnevű költőlegény bukkant fel a gáton, PARTI NAGY LAJOSGrafitnesz-e mellé sorjáz   KAF, azaz   KOVÁCS  ANDRÁS  FERENC, a Fattyúdalok-kal.

MOSZKVAI  TÖRTÉNET                    Végre itt a második kiadás !
 

VASZILIJ  AKSZJONOV 1920-tól követi egy orosz orvoscsalád kiterjedt rokonsággal kb. 30 tagjának történetét, egészen Sztálin haláláig (1953). Ilymódon a teljes szovjet társadalmat bejárjuk: besúgók, intellektuelek, katonák, a nomenklatúra undorító figurái - száműzöttek és apparátcsikok, egyetemisták és félvilági alakok sorjáznak előttünk mindig hiteles, rendkívül hatásosan elmondott epizódokban. Szerelem, halál, ármány és hősiesség --- a nagy Tolsztoj sem volt jobb a Háború és békében.
Aki le tudja tenni ezt a könyvet, jutalomutazásra mehet a Kaukázusba, aki meg lerajzolja emlékezetből a családfát, egyenesen a Pamír legmagasabb csúcsára röpülhet!